Ross’ Gans – Ross’s Goose (video)

In De Onlanden, op de grens van Groningen en Drenthe, overwinteren altijd veel ganzen. Meestal zijn het Grauwe Ganzen, Kolganzen en Brandganzen, maar af en toe zit er een zeldzaamheid tussen. Zo werd er wel eens een Roodhalsgans of een Dwerggans tussen de andere ganzen gezien. Sinds afgelopen week is daar een nieuwe soort bij gekomen: de Ross’ Gans (Ross’s Goose). Drie van deze ganzen foerageren momenteel tussen de andere ganzensoorten. De Ross’ Gans is een, op de zwarte vleugelpunten na, geheel witte gans met een rozerode snavel en poten. Net als de Sneeuwgans dus, maar duidelijk kleiner en een kortere snavel. Het is een zeer zeldzame dwaalgast die broedt op de toendra’s van Noord-Canada en overwintert in het Zuiden van de Verenigde Staten. Tenminste, als hij niet ontsnapt is. Ross’ Ganzen worden namelijk ook in gevangenschap gehouden en er ontsnappen ook wel eens wat vogels. De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zal zich buigen over hoe aannemelijk het is dat het om echte dwaalgasten (dus wilde vogels) gaat en niet om ontsnapte exemplaren. Op foto- en videomateriaal wordt gekeken of er tekenen van gevangenschap zijn, zoals ringen, schade aan vleugels door kortwieken of afwijkend gedrag. De uiteindelijke beslissing zal nog wel even op zich laten wachten.