Sneeuwgors – Snow Bunting (Video)

Ongeveer vanaf halverwege oktober zijn de Sneeuwgorzen (Snow Bunting) weer op bezoek. Ze broeden in het Noorden van Europa, van Groenland via IJsland tot het Noorden van Scandinavië en Rusland. ’s Winters trekken ze naar het Zuiden. Veel Groenlandse vogels trekken naar Noord-Amerika, de IJslandse en Scandinavische vogels kunnen aan de Nederlandse kust worden waargenomen. Onderaan de dijken van de Waddenkust, in de buurt van kwelders, liggen soms grote hoeveelheden plantenresten die door weer en wind (en soms met een beetje menselijke hulp) opgehoopt zijn. Deze hopen zijn favoriet bij onder andere de Sneeuwgors, want daar liggen veel zaden tussen. Actief rennend van hoop naar hoop zoeken Sneeuwgorzen naar voedsel. Ze zijn soms goed te benaderen, maar al snel zijn ze weer naar de volgende hoop gerend. Deze groep van 18 Sneeuwgorzen was aan het foerageren op de dijk nabij de Eemshaven.