Blauwe Kiekendief – Hen Harrier

Vorig jaar was een dramatisch jaar voor de Blauwe Kiekendief (Hen Harrier) in Nederland. Alle nesten op het Nederlandse vasteland waren mislukt, geen enkel jong uitgevlogen. Alleen op Texel (4 nesten, allen geslaagd) en Terschelling (1 nest, geslaagd) zijn in totaal 13 jongen uitgevlogen. Dit zeer geringe aantal is een enorme klap voor de Nederlandse broedvogelpopulatie. Als het zo door gaat dan staat de Blauwe Kiekendief over een paar jaar op hetzelfde niveau als de Grauwe Kiekendief 25 jaar geleden: 1 broedpaar. Gelukkig is, door nestbescherming en veel onderzoek naar het gedrag, de Grauwe Kiekendief aan een opmars bezig, met 142 (!) uitgevlogen jongen dit jaar als voorlopig hoogtepunt. Hoog tijd dus om dat bij de Blauwe Kiekendief ook te doen. Dit broedseizoen bracht ons 7 broedparen op het Nederlandse vasteland, allen in de provincie Groningen. Vier van de zeven Groningse broedparen lukten het om hun jongen te laten uitvliegen. Op Terschelling waren er dit jaar 2 nesten, beiden succesvol. Het broedsucces op Texel is (nog) niet bekend. Dit wordt tegenwoordig een ‘goed’ broedseizoen genoemd, waarbij ‘goed’ natuurlijk tussen haakjes staat. Nestbescherming wordt, waar mogelijk, ook bij de Blauwe Kiekendief toegepast. Ook het gedrag wordt nu onderzocht. Waar we van de Grauwe Kieken bijvoorbeeld weten dat ze in Afrika overwinteren, weten we van de Blauwe Kieken dat ze veel dichter bij huis blijven. Sommige Nederlandse vogels blijven zelfs in Nederland, zoals O-P3, waar ik in 2018 over schreef. Echter het precieze trekgedrag is onbekend. Waarom blijven sommige vogels in Nederland, terwijl anderen een veel grotere afstand afleggen? Van Scandinavische vogels is bekend dat zij allen een grote afstand afleggen, onder andere naar ons land. Dat is ook de reden waarom het in de winter niet zo moeilijk is om een Blauwe Kiek te vinden. Maar waarom dat verschil? Om dat te onderzoeken heeft Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels een aantal van de jongen die dit jaar geboren zijn voorzien van een GPS-zender. Zo kunnen we van afstand precies zien waar ze zijn, wat ze doen, waar ze slapen, waar ze jagen, etc.
Het vrouwtje op de foto is daar één van de gezenderde Blauwe Kieken. Ze heet Johanna en is eind juni in Oost-Groningen geboren. Een maand later is zij geringd en gezenderd en sindsdien geeft ze ons waardevolle informatie over deze steeds zeldzamer wordende vogel. Vooralsnog is zij nog aardig honkvast. Ze vliegt namelijk nog steeds in hetzelfde gebied rond als waar ze geboren is. Hopelijk zorgen deze inspanningen er voor dat we kunnen voorkomen dat de Blauwe Kiek als broedvogel in Nederland verdwijnt.