Oeverpieper – Rock Pipit

In Nederland hebben we twee wintergasten uit de pieper-familie die sterk op elkaar lijken: de Oeverpieper (Rock Pipit) en de Waterpieper. Onderscheid kan best lastig zijn, maar over het algemeen is de Oeverpieper zwaarder gestreept en heeft hij een duidelijke oogring. De streep boven het oog is bij een Oeverpieper dan weer minder duidelijk dan bij een Waterpieper. Oeverpiepers hebben altijd donkere poten. Waterpiepers kunnen soms ook donkere poten hebben, maar de andere pieper-soorten niet. De plaats waar je hem vindt kan ook een richting geven, al moet je daar wel voorzichtig mee zijn want uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Daar waar de Waterpieper zich vooral landinwaarts bevindt, zie je de Oeverpieper (nagenoeg) alleen aan de kust.

Deze Oeverpieper bevond zich buitendijks nabij de Eemshaven. Het leuke van deze vogel is dat hij geringd is met een kleurring, waarmee zijn verhaal verteld kan worden. De ringers hebben hem yMEA genoemd, wat staat voor zijn gele ring (vandaar de y van yellow) met de letters MEA. Op 24 maart 2015 is yMEA gevangen als mannetje >1kj. Dat wil zeggen dat hij meer dan 1 kalenderjaar oud is, dus geboren in 2014 of eerder. Ten tijde van het ringen was hij 27,3 gram zwaar en had een vleugellengte van 91mm. De ringplaats ligt 1007 kilometer ten Noorden van de Eemshaven, nabij het plaatsje Giske, gelegen op het gelijknamige eiland in de fjorden van Noorwegen. yMEA is dus een Skjerpiplerke, zoals de Noren het zo mooi zeggen. Het is de eerste keer dat hij teruggezien wordt. Er zijn niet zo veel terugmeldingen van de Noorse Oeverpiepers. Van de 9000 geringde vogels zijn er 113 teruggemeld. Hieruit blijkt wel dat ze vooral aan West-Europese kusten overwinteren. Uit Engeland, Duitsland en Nederland komen de meeste terugmeldingen. Een klein deel van de Oeverpiepers heeft niet zo’n zin om ver te vliegen en zijn gezien in Denemarken of Zuid-Zweden. Natuurlijk zijn er ook fanatiekelingen die naar Frankrijk vliegen. Twee vogels zijn zelfs helemaal doorgevlogen naar het Noorden van Spanje! yMEA heeft zijn zinnen (voorlopig?) gezet op de Groningse Waddenkust. Komend voorjaar, zo rond maart, zal hij weer terug vliegen naar de Noorse fjorden.