Pijlstaart – Northern Pintail

In heel Noordelijk Europa, van IJsland tot Rusland, komt de Pijlstaart (Northern Pintail) voor, met Nederland zo’n beetje als zuidelijkste deel van het verspreidingsgebied. Broedgevallen zijn er wel in Nederland, maar erg weinig. Dus wie deze prachtige eend wil zien moet in de winter gaan kijken, als de Noordelijke vogels zuidwaarts trekken. Voor onze provincie heb je in het Lauwersmeergebied de grootste kans om de Pijlstaart tegen te komen, soms in grote groepen. Verder van de kust af zijn er eens wel kleine groepjes te zien, maar dat is zeldzamer. Het mannetje van de Pijlstaart is onmiskenbaar met zijn lange, puntige staart, bruine kop en witte hals. Vrouwtjes lijken erg op een vrouwtje Wilde Eend, zoals bij veel meer soorten eenden het geval is. De Pijlstaartvrouw heeft echter een grijze snavel en een haast egale bruine kop dat contrasteert met het bruingrijs op de rest van het lichaam. Pijlstaarten zijn grondeleenden en zoekt zijn voedsel met kop en hals onder water en het achterlijf omhoogstekend uit het water. Bij tellingen is het opgevallen dat in diepere wateren meer mannetjes voorkomen dan vrouwtjes. In ondiepere wateren was dat andersom. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat mannetjes met hun langere hals dieper kunnen grondelen en dus in dieper water makkelijker bij voedsel kunnen komen.