Stormmeeuw – Common Gull

De Stormmeeuw (Common Gull) is een meeuw die vooral in de winterperiode erg talrijk is. Enkele honderdduizenden exemplaren strijken neer op (vooral) graslanden, op zoek naar wormen. Als broedvogel is Groningen niet erg in trek voor de Stormmeeuw. Op Rottumeroog en Rottumerplaat zijn twee kleine kolonies. Verder zijn het enkele nesten in het binnenland van de provincie. Wel leuk is dat het eerste gedocumenteerde broedgeval van de Stormmeeuw in Nederland (in 1908) vanuit onze provincie kwam: Rottumeroog. De Stormmeeuw zit qua grootte tussen de Kokmeeuw en Zilvermeeuw in en is verder te herkennen aan zijn geelgroene poten, relatief kleine en dunne snavel zonder rode vlek en donkere ogen. De vleugels zijn grijs met zwarte uiteinden met witte stippen. De Stormmeeuw op de foto is geringd en heeft dus een verhaal. Hij heet EL24 en is in 2009 gevangen in Stad Groningen toen hij 1,5 jaar oud was. Nu is hij dus bijna 10 jaar oud. Terugmeldingen van deze vogel zijn allen in hetzelfde gebied geweest, in 2010, 2012, 2016 en 2017, allen in de winterperiode. Het lijkt er dus op dat hij ieder jaar op dezelfde plek overwintert. Waar hij de zomer door brengt is niet bekend, in de zomerperiode zijn geen terugmeldingen van deze vogel geweest.