Krakeend – Gadwall

Gelukkig zijn er af en toe ook positieve verhalen te lezen over hoe bepaalde vogelsoorten het doen. De Krakeend (Gadwall) is zo’n positief verhaal. Het aantal broedparen van de Krakeend in Nederland is sinds de jaren ’70, toen er nog geen 1000 broedparen waren, met een factor 25 gegroeid! Ze zijn nauw verwant aan de Wilde Eend. Krakeenden zijn iets kleiner dan Wilde Eenden, mannetjes hebben een bruingrijze kop, zwart achterlijf en de rest is zeer fijn grijs gestreept. In vlucht is een opvallende roodbruine vlek op de vleugels te zien. Vrouwtjes lijken zeer sterk op de vrouwtjes van de Wilde Eend. De belangrijkste kenmerken om ze te onderscheiden zijn de witte buik, witte spiegel op de vleugel en oranje snavel van de Krakeend t.o.v. bruine buik, blauwe spiegel en bruingele snavel van de Wilde Eend. Krakeenden houden van wateren met ruige begroeiing, daar broeden ze en zijn hun nesten relatief veilig. Dat is ook de reden waarom je Krakeenden in de broedperiode minder makkelijk ziet. Ze zijn er echter wel! In de winterperiode komen er vele krakeenden vanuit Noordelijke gebieden in Nederland overwinteren. Dan zijn ze het makkelijkst te vinden.