Ruigpootbuizerd – Rough-legged Buzzard (video)

Afgelopen voorjaar had Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (voorheen Werkgroep Grauwe Kiekendief) een primeur: na vele pogingen werd er in Oost-Groningen een Ruigpootbuizerd (Rough-legged Buzzard) gevangen en voorzien van een GPS-logger. Niet eerder werd er een Ruigpootbuizerd in Europa voorzien van zo’n zender. Tien dagen na de vangst van dit adulte vrouwtje vertrok zij richting haar broedgebied. Ze vertrok richting het Westen om in de buurt van Sint Petersburg uit te komen. Dit was verrassend omdat men er vanuit ging dat de Ruigpootbuizerds die in Nederland overwinteren uit Scandinavië komen. Lang bleef ze niet want al snel is ze toch naar het Noorden gevlogen, via Finland, Zweden en Noorwegen naar uiterste Noordwesten van Rusland, aan Barentszzee-kust. Daar is ze, na een zwerftocht van 2 maanden, aangekomen. Begin augustus zijn daar de laatste gegevens ontvangen, daarna niets meer. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat ze ergens in Rusland dood gegaan is.

Afgelopen weekend is het gelukt om een nieuwe Ruigpootbuizerd te zenderen. Dit keer een juveniel (1e kalenderjaar) vrouwtje dat een gebied rond een vogelakker in Oost-Groningen heeft uitgekozen als overwinteringsgebied. In deze video is de zender tussen de schouders van de Ruigpootbuizerd te zien. De zender weegt slechts 16 gram en voedt zich met zonne-energie. Hij geeft informatie over locatie van de vogel, hoogte, snelheid, acceleratie en nog veel meer. Vanzelfsprekend heeft de vogel er geen last van. Hopelijk blijft deze vogel lang in leven zodat deze zender ons veel informatie wat betreft haar vlieggedrag geeft, niet alleen hier in Nederland, maar ook in het broedgebied, waar dat ook moge zijn.