Brilduiker – Common Goldeneye

Deze prachtige eend is een Brilduiker (Common Goldeneye). Met slechts 10-20 broedparen is het een zeer zeldzame broedvogel in Nederland en zie je ze dus bijna niet. Maar in de winter is de populatie Brilduikers wel 1000x hoger! Vooral op grotere wateren in de kustgebieden kun je ze tegen komen. Voor de provincie Groningen is dat natuurlijk het Lauwersmeergebied. Brilduikers zijn duikeenden en zoeken hun voedsel op de bodem, hoofdzakelijk dierlijk voedsel. Mannetjes hebben van dichtbij een donkergroene kop, van grotere afstand lijkt het bijna zwart. Verder is de witte vlek tussen de snavel en het oog opvallend. Ook het fel gele oog (waarde Engelse naam Goldeneye vandaan komt) springt eruit. De rug en staart zijn zwart, vleugels zwart-wit en de buik wit. Vrouwtjes zijn grijs met een bruine kop en ze hebben een gele snavelpunt. Beide seksen hebben oranje poten en een enigszins puntig hoofd. Broeden doen ze vooral in Scandinavië, bij de vele grote meren aldaar. Het zijn holenbroeders en gebruiken onder andere holen gemaakt door Zwarte Spechten. Ze zijn echter niet de enige die deze holen gebruiken. De dominantere Nonnetjes gebruiken deze holen ook en veelal delft de Brilduiker het onderspit.