Klapekster – Great Grey Shrike (Video)

Sinds een jaar of 20 is de Klapekster (Great Grey Shrike) geen broedvogel meer in Nederland. Wel overwinteren er bij ons enkele honderden Klapeksters, voornamelijk afkomstig uit Scandinavië. Uit recent onderzoek is gebleken dat de in Nederland overwinterende Klapeksters erg honkvast zijn. Ze gebruiken een vast gebied om te foerageren en dat vaak meerdere winters achter elkaar. Een voorbeeld daarvan is het geringde vrouwtje dat al 7 jaar achtereen op dezelfde plek in Meerstad overwintert. Dat is bijzonder want er is maar één ander geval bekend van een Klapekster die zo oud wordt. De Klapekster uit deze video is afgelopen zomer geboren en moet eerst nog maar eens volwassen worden. Een groot deel van de jonge vogels overleeft het eerste jaar namelijk niet. Aan de dunne, horizontale witte streep op de vleugel, vlak boven de witte vleugelvlek, is te zien dat het een jonge vogel betreft. Hij heeft een stukje moeras in De Onlanden uitgekozen als overwinteringsgebied. Mocht daar volgende winter een Klapekster in adult verenkleed zitten, dan is de kans groot dat het om deze vogel gaat die dan uitgegroeid is tot een prachtige volwassen vogel.