Paarse Strandloper – Purple Sandpiper

De Paarse Strandloper (Purple Sandpiper) is met 200-300 exemplaren een vrij schaarse wintergast in Nederland. Het aantal loopt de laatste 10 jaar terug, waarschijnlijk als gevolg van het steeds noordelijker overwinteren van deze soort. Ze komen in Nederland nagenoeg alleen voor aan de kust, echter niet op het strand, zoals hun naam doet vermoeden. Ze leven namelijk alleen op stenige ondergrond. In het broedgebied, dat strekt van het Noordoosten van Canada tot in Siberië, zijn dat rotseilanden, kiezelstranden en hoogvlakten. Dat hebben we natuurlijk niet in Nederland, dus bij ons zie je ze op dijken, pieren en strekdammen, bijvoorbeeld rond de haven van Lauwersoog. Paarse Strandlopers zijn vaak goed benaderbare vogels, net als Steenlopers, waartussen ze vaak te vinden zijn. Hierdoor kun je ze mooi bekijken. Hun paarsbruine bovenzijde zorgt er alleen wel voor dat ze soms amper opvallen op de stenen ondergrond. Goed kijken dus!