Zwarte Kraai – Carrion Crow

Zoals de naam al zegt is de Zwarte Kraai (Carrion Crow) zwart, helemaal zwart zelfs. Het is een veel voorkomende en erg intelligente vogel die zich de laatste jaren ook heeft weten te vestigen in de stad. Vroeger waren kraaien niet populair bij de mens, net als veel andere zwarte vogels. Hij zou een overbrenger van diverse ziekten zijn en brenger zijn van tegenspoed. Gelukkig denkt men daar tegenwoordig wel anders over. Kraaien zijn alleseters: zaden, knoppen, insecten, aas, menselijke voedselresten, alles gaat er wel in. Het zijn echte opruimers. Boeren zijn vaak minder blij met Zwarte Kraaien omdat ze zaaigoed eten. Nog altijd worden ze daarom geschoten. Zelfs tegenwoordig nog worden er gedode kraaien opgehangen als vogelverschrikker, niet wetende dat Zwarte Kraaien dusdanig intelligent zijn dat ze dat door hebben en zich er niks van aantrekken. Wat te weinig erkend wordt is dat ze ook grote hoeveelheden emelten (larven van langpootmuggen) eten. Deze larven eten o.a. wortels van gras en zijn vaak een nog veel groter probleem voor boeren.
Zwarte Kraaien bouwen hun nest in hoge bomen en gebruiken daarbij alles wat ze tegen komen. Natuurlijk zijn dat takken, maar ook zwerfafval. Zo wordt er vaak plastic gebruikt om het nest te isoleren. En dat valt in de smaak want diverse roofvogels die zelf geen nest bouwen, zoals de Ransuil, de Boomvalk en de Torenvalk, gebruiken oude kraaiennesten om zelf in te broeden. Zwarte Kraaien zijn standvogels. Ze zijn het hele jaar door aanwezig in hun territorium en leven paarsgewijs. Dit in tegenstelling tot de veel op de Zwarte Kraai lijkende Roek. De Roek is een kolonievogel en zul je dus in groepen zien. Qua uiterlijk is het onderscheid vooral te maken aan de hand van de snavel. Bij de Roek is deze kaal en grijs aan de basis, bij de Zwarte Kraai is deze bevederd aan de basis en geheel zwart van kleur.