Tureluur – Common Redshank (video)

De Tureluur (Common Redshank) is te vooral herkennen aan zijn fel oranjerode poten en witte achterrand van de vleugels. Ze broeden op graslanden, vooral met plasdras gedeelten. Meestal broeden er meerdere paren relatief dicht bij elkaar. Opvallend is ook dat hun nest zich vaak dicht bij andere vogels bevindt. Vaak zijn dit Kieviten. Dat is niet zonder reden. De Kievit is erg fel in het verdedigen van zijn nest en daar profiteert de Tureluur van. Zou het daarom zijn dat het met de Tureluur minder slecht gaat dan met andere weidevogels? Het hele jaar door is de Tureluur te zien in Nederland. Hoewel onze broedvogels na het broedseizoen naar het Zuiden trekken, komen Tureluurs uit IJsland naar Nederland om te overwinteren, met name aan de Waddenkust. Het duurt relatief lang voordat zij weer terug vliegen naar IJsland. De Nederlandse Tureluurs zijn dan al volop aan het broeden.