Scholekster – Oystercatcher (video)

Je ziet en hoort ze overal momenteel: de Scholekster (Oystercatcher). Deze zwart-witte steltlopers met de oranje snavel zijn niet alleen in graslanden, maar ook steeds vaker in een stadsomgeving te vinden. Nu het broedseizoen begonnen is, zijn de Scholeksters paarsgewijs te zien, niet meer in groepen. De onderlinge band is in de afgelopen periode versterkt en het serieuze werk kan beginnen: het grootbrengen van hun jongen. Scholeksters zijn monogaam en blijven vaak jarenlang bij elkaar. Ze kunnen trouwens ook erg oud worden: 20 jaar is geen uitzondering. De oudst bekende Scholekster is een in 1972 geringd exemplaar dat in 2016 afgelezen werd. Bij het ringen was hij minimaal 2 jaar oud, dus in 2016 zeker 46 jaar oud! Het Scholekster-paar in deze video heeft een territorium in de buurt van Zuidwolde (Gn). Samen met Kieviten, Grutto’s en Tureluurs leven ze in een ‘ouderwets’ stukje boerenland. Met veel weidevogels dus.