Roodborsttapuit – European Stonechat

De Roodborsttapuit (European Stonechat) is vooral te vinden in open gebieden met kleine bosjes of omhoogstaande stengels. Denk hierbij met name aan heides en duinen, maar ook ruige moerasgebieden. Vooral de mannetjes zijn goed te herkennen door hun zwarte kop, witte halszijden en oranje borst. Ook de vrouwtjes hebben een oranje borst en daarnaast bruin gestreepte kop en bovendelen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten die ze uit de lucht vangen vanaf een uitkijkpunt. Vandaar dat bosjes en stengels in hun leefomgeving geliefd zijn. Doordat ze zo veel op hun uitkijkpunt zitten vallen ze ook op. In de provincie Groningen zijn ze met name te zien in de waterrijke gebieden zoals het Zuidlaardermeergebied, het Roegwold, het Lauwersmeergebied en, net buiten de provinciegrenzen, de Onlanden.