Oeverzwaluw – Sand Martin

De Oeverzwaluw (Sand Martin) is één van de drie soorten Zwaluwen die in Nederland broeden (Gierzwaluwen vallen in een aparte groep). Ze zijn te herkennen aan de witte borst met bruine borstband, bruine vleugels en ondiep gevorkte staart. Oeverzwaluwen broeden in holen die ze graven in steile zandwanden nabij middelgrote tot grote wateren. Soms zijn die wel 120cm diep! In de provincie Groningen komen ze ook voor, bijvoorbeeld in het Lauwersmeergebied, maar zelfs in Stad Groningen! Van juli tot september verzamelen de Oeverzwaluwen zich en trekken in (soms grote) groepen richting het zuiden. Momenteel kun je rond het Dannemeer bijvoorbeeld, met name ’s ochtends, honderden Oeverzwaluwen bij elkaar zien.