Purperreiger – Purple Heron

Vooral aan het eind van het broedseizoen, in augustus, verblijft er af en toe een Purperreiger (Purple Heron) in onze provincie. Vaak zijn het jonge vogels die, na het uitvliegen, aan het zwerven zijn gegaan. Zij eten zich nog even helemaal vol zodat ze energie genoeg hebben om naar West-Afrika te vliegen om te overwinteren. Purperreigers lijken in het veld best veel op de (veel algemenere) Blauwe Reiger. Duidelijkste verschil is dat ze donkerder zijn, bruin tot bruinoranje. Ook zijn ze iets kleiner en sierlijker en hebben ze in vlucht meer geknikte vleugels dan de Blauwe Reiger. Purperreigers zijn koloniebroeders. In Nederland broeden 400-500 paren. Geen echt zeldzame vogel dus, maar omdat ze niet in Groningen broeden, zijn ze bij ons wel zeldzaam. Dichtstbijzijnde kolonie is een kleine kolonie in Friesland. Ook in de Kop van Overijssel zijn enkele kolonies. Waarschijnlijk is de vogel die al een paar dagen in het Zuidlaardermeergebied zit afkomstig van een van de kolonies van Friesland of Overijssel.