Kleine Plevier – Little Ringed Plover

De Kleine Plevier (Little Ringed Plover) is het broertje van de Bontbekplevier. Beiden lijken erg op elkaar, maar als je goed kijkt kun je ze wel van elkaar onderscheiden. De Kleine Plevier heeft bijvoorbeeld een nagenoeg geheel zwarte snavel en een duidelijke gele oogring, terwijl de Bontbekplevier een oranje snavelbasis heeft en geen gele oogring. Verder is ook het habitat een aanwijzing: Kleine Plevieren zie je vooral in het binnenland, Bontbekplevieren veel meer aan de kust.
De Kleine Plevier is een echte pioniersoort. Ze nestelen op de (nagenoeg) kale grond, in een kuiltje met hooguit wat steentjes. Kale braakliggende terreinen, bouwplaatsen, afgravingen of juist opspuitingen zijn ideale broedplaatsen. Tegenwoordig broeden ze ook steeds vaker op platte daken van gebouwen in steden, onbereikbaar voor niet-vliegende roofdieren. Waarschijnlijk is de Kleine Plevier op deze foto ook een dakbroeder. De foto is gemaakt op een strandje van een recreatie-/zwemplas in Groningen Stad. Hij is op zoek naar insecten. Een eindje verderop, op het dak van een schoolgebouw, broedt een paartje Kleine Plevieren. Grote kans dat het om dezelfde vogels gaat. Dit paartje is niet de enige vogelsoort die op dat dak broedt. Op dit moment broedt er ook een paartje Scholeksters en lijkt er nog een tweede paar Scholeksters te gaan broeden. De komende tijd krijgen ze nog gezelschap van een kolonie Visdiefjes. Zij zijn net terug uit het Zuiden en de eerste paren zijn in de ‘voorbereidende fase’, druk bezig met het inspecteren van het dak.