Keep – Brambling

Dit prachtig gekleurde vogeltje is een Keep (Brambling), broedvogel in het Noorden van Europa en Azië en een uitgesproken wintergast in Nederland. In de vorige eeuw waren er nog een handvol broedparen, maar de laatste 20 jaar zijn geen zekere broedgevallen meer vastgesteld. In de winter liggen de aantallen aanzienlijk hoger, al verschillen deze per jaar. Vooral in jaren met veel beukennoten zijn Kepen in grote aantallen te zien, zo’n 100.000 stuks. Ook deze winter zijn er veel beukennoten en zijn er bovengemiddeld veel Kepen in Nederland. Gebieden met veel beuken (Veluwe, Achterhoek) zijn dan ook traditioneel de plekken waar de meeste Kepen zitten. Volledig afhankelijk van beuken zijn ze echter zeker niet. Gewoon bij ons in de tuin of in het park op de hoek heb je, m.n. bij jaren met veel Kepen, kans om er een of meerdere tegen te komen. Daarnaast trekken vogelakkers flink wat Kepen aan. Sinds de komst hiervan in m.n. Oost-Groningen is er een sterke toename van Kepen in onze provincie.