Frater – Twite

Deze vink-achtige wintergast is de Frater (Twite). Hij broedt voornamelijk in Noorwegen en trekt in de winter zuidwaarts, vooral richting Denemarken, Duitsland en Nederland. Ze zijn in Nederland met name te vinden langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden, soms in groepen van meer dan 100 stuks bij elkaar. Vooral de ruigere delen van de Waddenkust zijn in trek. Ze zoeken hun voedsel langs de vloedlijn, tussen het aangespoelde materiaal. Fraters hebben een zwaar gestreept lichaam met een buinachtige tint, gele snavel en (lang niet altijd goed te zien) een roze stuit. In Noorwegen doet de Frater het goed. In Nederland echter niet. De aantallen Fraters die in Nederland overwinteren nemen al jaren af. Waarschijnlijke oorzaak is dat veel ruigere delen van de Waddenkust zijn vervangen door strakke dijken.