Bonte Strandloper – Dunlin (video)

Van alle strandlopers is de Bonte Strandloper (Dunlin) de meest talrijke. Je moet er wel voor naar het wad want in het binnenland zijn ze schaars. In Nederland overwinteren honderdduizenden Bonte Strandlopers. In de zomerperiode zijn ze veel minder talrijk; ze broeden niet (meer) in ons land. In prachtkleed zijn ze onmiskenbaar met hun zwarte buikvlek en roodbruine bovenzijde. Het winterkleed is overwegend wit met een bruingrijze bovenzijde. Het onderscheid met andere, in de winter veel minder voorkomende, strandloper-soorten is dan veel lastiger. Grootte, pootkleur en snavelvorm en -lengte zijn belangrijk voor het onderscheid. Zoals te zien is zoeken ze voedsel op de tast. Ze prikken snel in het slik op zoek naar dierlijk voedsel zoals wormen, kreeftjes en schelpdieren. Klik even op HD voor het mooiste beeld!