Zeearend – White-tailed Eagle

Er was groot nieuws dit voorjaar in Groningen. Voor het eerst was er een broedgeval van de Zeearend (White-tailed Eagle) in de provincie! Begin mei is er een jong geboren en sinds begin augustus is het jong uitgevlogen. Het jong kan onderhand zelf al prooien vangen, maar wordt ook nog door de ouderdieren van voedsel voorzien. Hier de de complete familie bij elkaar, in het midden het jong, links de moeder en rechts de vader. Wat boffen wij dat we het Zuidlaardermeergebied hebben, een gebied vlak bij de Stad waar natuur en recreatie, gezien o.a. de broedende Zeearenden, prima samen gaan!