Waterspreeuw – White-throated Dipper (video)

De Waterspreeuw (White-throated Dipper) is een zeldzame wintergast in Nederland. Er zijn 2 ondersoorten van de Waterspreeuw, waarbij het de Zwartbuikwaterspreeuw die hier wel eens overwintert. Deze soort is sterk afhankelijk van snelstromend, zuurstofrijk water. Helaas is dat iets wat we in Nederland nauwelijks hebben, vandaar dat ze zeldzaam zijn. Afgelopen week is een Zwartbuikwaterspreeuw gezien in het uiterste Zuidoosten van de provincie Groningen. Dit was pas de 2e keer sinds de eeuwwisseling. Maar vlak over de provinciegrens, nabij Roden, zit er nog een! Doordat ze geen mensen gewend zijn, zijn ze absoluut niet bang. Deze Waterspreeuw kwam tot 2 meter afstand naar een groep van zeker 15 mensen. Waterspreeuwen zoeken onder water naar ongewervelden en hun larven. Ze gebruiken hun poten en vleugels om onder water vooruit te komen en draaien met hun snavel (kiezel)stenen om, waaronder het voedsel zich vaak bevindt.
Klik weer even op HD voor het mooiste beeld.