Waterral – Water Rail

Mocht je eens in een moerasgebied rondlopen en denken dan je een speenvarken hoort: dat kan kloppen. Alhoewel…het is geen echt speenvarken natuurlijk, maar een vogel: de Waterral (Water Rail). De Waterral is een schuwe vogel die leeft in drassige gebieden met riet en middelhoge beplanting, waarin ze zich kunnen verschuilen. Meestal zie je ze ook niet. In de winter, als er ijs ligt, dan kun je ze nog wel eens zien omdat ze dan naar open water gaan. Aan het einde van het broedseizoen zijn het de juveniele vogels die nog wel eens tevoorschijn komen. Waterrallen zijn prachtige vogels met een opvallende rode snavel, voornamelijk bruin gestreept en een blauwgrijze kop en borst. Juveniele vogels, zoals op de foto, hebben nog geen rode snavel en zijn overwegend bruin gestreept. Waterrallen zijn zo groot als een Waterhoen, een soort waaraan ze verwant zijn, maar makkelijk te onderscheiden voor de duidelijk langere snavel en veel bruiner verenkleed van boven. In onze provincie komen Waterrallen onder andere voor in moerasgebieden als het Zuidlaardermeergebied, het Dannemeer en de Onlanden.