Waterhoen – Common Moorhen

De Waterhoen (Common Moorhen) hebben we allemaal wel eens gezien in sloten en vijvers in de buurt. Het is een van origine moerasvogel dat zich goed heeft kunnen aanpassen aan het leven in de stad. Het blijft wel een doorgaans schuwe vogel. Hij scharrelt graag aan de rand van het water rond en bij dreigend gevaar schiet hij snel de oevervegetatie in. Maar wat veel mensen niet weten is dat hij ook een bijzondere manier van verschuilen heeft: onder water. Met alleen de kop nog boven water, of soms zelfs alleen de snavel boven water, kunnen ze nog nét ademhalen, maar zijn ze amper te zien. Het Waterhoentje op deze foto hield zich schuil voor een naderende familie Knobbelzwanen.