Tjiftjaf – Common Chiffchaff

Na een tijdelijke pauze kun je ze nu weer horen: de Tjiftjaf (Common Chiffchaff), makkelijk te herkennen doordat hij zijn naam roept: Tjif Tjaf, Tjif Tjif Tjaf. De tijdelijke pauze aan het einde van de zomer komt waarschijnlijk vanwege de rui. Net als veel andere zangvogels kunnen ze wat minder goed vliegen, dus zijn ze kwetsbaarder. Ze houden zich meer verscholen en zingen niet meer. Nu de najaarstrek in volle gang is komt er een invasie van Tjiftjaffen vanuit o.a. Scandinavië naar Nederland en gaan ze weer zingen. Wellicht toch territoriaal gedrag van de Nederlandse vogels in de richting van de buitenlandse? De meeste Tjiftjaffen trekken verder naar Zuid-Europa, maar een deel blijft in de winter ook in (vooral in het Zuiden en Westen van) Nederland, dus sporadisch gezang kan best gehoord worden. Begin maart begint het op te vallen dat er weer gezongen wordt. De voorjaarstrek begint dan weer en Nederland wordt weer overspoeld met Tjiftjaffen. Uiteindelijk broeden zo’n 600.000 paren in Nederland, wat de Tjiftjaf tot een van de meest voorkomende broedvogels maakt.