Terekruiter – Terek Sandpiper

Aan het wad in de Dollard is zo’n beetje ieder jaar in juli een zeer zeldzame steltloper te vinden: de Terekruiter (Terek Sandpiper). Deze vogels broeden in Oost-Finland en verder oostelijk richting Rusland en Azië en een enkeling daarvan duikt als dwaalgast op in Nederland. De Terekruiter is iets groter dan de Oeverloper en heeft een opvallend lange en omhooggewipte snavel. Verder heeft hij grijze bovendelen met zwarte schouderstrepen en gelige poten. Deze foto is geen technisch hoogstandje en helaas van veraf genomen, maar de kenmerkende omhooggewipte snavel is goed te herkennen.