Tapuit – Northern Wheatear

Als broedvogel is de Tapuit (Northern Wheatear) tamelijk zeldzaam geworden. Maar als doortrekker is hij volop te zien, zowel in het voorjaar als nu in het najaar. Opvallend genoeg is mijn ervaring dat je in het voorjaar vooral de mannetjes ziet en in het najaar vooral de vrouwtjes en juvenielen. Mannetjes zijn opvallend: grijs van boven, zwarte vleugels, wit van onderen en een zwart masker. In het najaar is hij meer bruin van boven, maar het zwarte masker blijft aanwezig. Het vrouwtje is onopvallender gekleurd, vooral bruin en zonder zwart masker. Belangrijk kenmerk van beide geslachten is de omgekeerde zwarte T op de witte stuit en staart, vooral te zien als ze vliegen. Verder hebben ze vrij lange poten en een vrij opgerichte houding. De Tapuit is een op de grond levende insecteneter, familie van de vliegenvangers. Lopend of in een korte vlucht gaan ze achter de insecten aan. Vaak zie je ze ook op een paaltje zitten, loerend naar iets te eten.