Spotvogel – Icterine Warbler

Slechts 3 maanden per jaar is hij in Nederland. De Spotvogel (Icterine Warbler). Ook 3 maanden per jaar is hij in het Zuiden van Afrika om te overwinteren. De andere 6 maanden is hij bezig met de reis van en naar de broedgebieden. Spotvogels leven in open gebied met bosschages zoals, bijvoorbeeld boerenland met houtwallen. Aangezien de houtwallen grotendeels verdwenen zijn, is het aantal Spotvogels in Nederland flink gedaald. Qua uiterlijk lijkt een Spotvogel vrij veel op bijvoorbeeld de Fitis, Tjiftjaf en Fluiter. Maar door zijn gelige onderdelen, in combinatie met een plat voorhoofd en lange vleugels is hij te onderscheiden. Probleem is alleen dat een Spotvogel graag vanuit het struweel zingt en je hem dus niet zo vaak ziet. Qua geluid is het geen probleem om hem van deze soorten te onderscheiden. Spotvogels zingen uitgebreid. Lang achter elkaar met veel herhalingen en imitaties. Verwarring qua zang kan eigenlijk alleen met een Bosrietzanger, die ook veel imiteert. Spotvogels hebben echter minder tempowisselingen dan een Bosrietzanger. Deze Spotvogel heeft zijn territorium nabij het Schildmeer. Hij liet zich even kort zien tijdens het zingen, genoeg om vereeuwigd te worden.