Snor – Savi’s Warbler (video)

April is de tijd dat veel van onze rietvogels weer terug komen. Zo is de Snor (Savi’s Warbler) ook weer terug uit Afrika. Ze hebben een lange reis achter de rug vanuit hun overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara. Tijd om uit te rusten is er nauwelijks. Er moet namelijk voor nageslacht gezorgd worden. Momenteel kun je ze van verre horen. De Snor is genoemd naar het geluid dat hij maakt: net een snorrende naaimachine. Meestal blijft het bij horen, maar soms heb je geluk en kun je ze ook zien. Het zijn zowel qua uiterlijk als qua gedrag onopvallende vogels: haast saaie, bruine vogels zonder opvallende kenmerken, behalve de afgeronde staart. Ze bewegen zich behendig voort tussen het riet, op zoek naar voedsel. Dat riet moet wel in voldoende mate aanwezig zijn en niet te jong zijn. Daarom zul je de Snor alleen tegen komen in de wat grotere gebieden zoals bijvoorbeeld het Lauwersmeergebied en de Onlanden.
Klik even op HD voor het mooiste beeld!