Smient – Wigeon (Video)

Het is februari. Nog even en de eerste Smienten (Wigeon) vertrekken weer richting hun broedgebieden in het Noorden van Scandinavië en Siberië. Maar voor vertrek moet er nog wel wat gebeuren. Als eerste uiteraard een goed aangelegde vetlaag als benzine voor de lange reis. Maar het kiezen van een partner gebeurt vaak ook al in de overwinteringsgebieden. Eigenlijk ook wel logisch want dan zijn ze met velen bij elkaar, dus dikke kans dat er een geschikte kandidaat tussen zit. Rond deze tijd is het te merken dat de mannetjes meer roepen. Of beter gezegd: fluiten. Het mannetje heft zijn kop en maakt een luid, maar aangenaam, fluitend geluid. Ze worden niet voor niks ook wel fluiteenden genoemd. De Smient is een nagenoeg volledig vegetarische eend. Ze vallen onder de grondeleenden, net als de Wilde Eend en de Krakeend, maar grondelen doen ze weinig. Het zijn namelijk grazers, net als ganzen. Het grazen gebeurt vooral ’s nachts. De dag bestaat vooral uit rusten en, als het vertrek weer nadert, baltsen.
Klik weer even op HD voor het mooiste beeld!