Roodborsttapuit – European Stonechat (Video)

De Roodborsttapuit (European Stonechat) profiteert sterk van de natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden sinds de eeuwwisseling (tegengaan van verbossing, extensieve begrazing, etc.). De aantallen zijn weer fors toegenomen. Alleen in agrarisch gebied ontbreekt hij nog nagenoeg volledig, op enkele gebieden na waar beter wordt omgegaan met de bermen of waar wintervoedselveldjes zijn aangelegd. Dit zorgt namelijk voor een gevarieerdere omgeving met meer voedsel, maar ook met stengels van bloemen en planten die dienen als uitkijkpost. Vanaf die uitkijkpost jaagt de Roodborsttapuit op insecten. In deze periode kun je het mannetje vaak horen zingen. Hoor je hem, zoek dan naar mogelijke uitkijkpunten, daar zit hij vast! Deze video is gemaakt nabij de Noordermolen in Noorddijk, aan de rand van Stad Groningen.
Klik even op HD voor het mooiste beeld!