Oostelijke Zwarte Roodstaart – Black Redstart (+video)

Voor het eerst is een ondersoort van de Zwarte Roodstaart (Black Redstart), die normaal in het Midden-Oosten voor komt, in de provincie Groningen gezien! Dit is een eerste winter mannetje van de Oosterse Zwarte Roodstaart. Hij bevindt zich bij Nieuwe Statenzijl, buitendijks, aan de Dollardkwelders. Ondanks de vorst ’s nachts en de forse wind lijkt hij zich thuis te voelen in de bulten riet dat na het maaien is blijven liggen. Een unicum dus voor de provincie en de 11e keer dat deze ondersoort in Nederland gezien is. Opvallend is dat het de derde keer deze winter is en dat het in alle drie gevallen om een eerste winter man gaat. Eerst in december in Anjum, nabij het Lauwersmeer, een paar dagen later op Texel en nu dus in Oost-Groningen. Dan ga je je toch afvragen of het niet steeds dezelfde vogel is die op verschillende plekken gezien wordt…