Kruisbek – Crossbill

De Kruisbek (Crossbill) is een vinkachtige vogel die vooral in oudere naaldbossen met open plekken leeft. Ze eten met name zaden van naaldbomen die ze met hun unieke gekruiste snavel vakkundig uit de kegels halen. Een wisselend (laag) aantal Kruisbekken broedt in Nederland, vooral op de Veluwe en in de Drentse bossen. Maar in de late zomer/najaar trekken groepen Kruisbekken vanuit Scandinavië en Oost-Europa richting Nederland. Meestal zijn het niet al te grote hoeveelheden maar eens in de paar jaar is het weer zo’n jaar dat er een massale invasie is van Kruisbekken. Dit jaar lijkt weer zo’n jaar te zijn. Het bijzondere is dat er ook enkele Grote Kruisbekken tussen de ‘gewone’ Kruisbekken rondtrekken. De Grote Kruisbek is zeer zeldzaam in Nederland en is eigenlijk alleen door een kenner met zekerheid op naam te brengen. Het verschil is dat ze een diepere ondersnavel hebben en een ietwat ander, maar voor de leek niet duidelijk verschillend, geluid produceren. Verder zien ze er uit als een ‘gewone’ Kruisbek: mannetjes zijn prachtig dieprood van kleur en vrouwtjes groen van kleur. Ze zijn, zoals alle Vinken, vrij stevig van postuur en, de naam zegt het al, de snavel is gekruist. Aangezien er in onze provincie maar weinig bossen zijn, laat staan naaldbossen, zie je ze niet vaak in Groningen. De meeste kans heb je in het Zuidoosten van de provincie. Maar als je een klein stukje de provinciegrens over gaat naar Drenthe of Friesland, dan kun je ze makkelijker vinden. Op de foto een Kruisbek-man, genomen in, hoe kan het ook anders, een naaldbos, niet ver van het ‘drie-provinciën-punt’; de grens tussen Groningen, Friesland en Drenthe.