Kokmeeuw – Black-headed Gull

De meest talrijke meeuw in Nederland is de Kokmeeuw (Black-headed Gull). Er broeden ruim 100.000 paren in Nederland en er zijn zo’n 600.000 Kokmeeuwen die hier overwinteren. De Kokmeeuw op de foto is een overwinteraar, heeft een ring en dus een verhaal. Hij of zij (dat is bij kokmeeuwen niet te zien) heet TURT en is in juni 2016 in Polen gevangen en geringd. Het was toen een volwassen vogel. Ruim een half jaar later, in januari 2017 is hij gezien in Stad-Groningen. In mei 2017 was hij weer in Polen, op dezelfde plek als waar hij geringd is en in augustus 2017 is hij in een voorstad van Londen gesignaleerd! Nu, januari 2018 is hij weer terug in Stad-Groningen, op dezelfde plek als een jaar eerder. Kortom, TURT heeft een behoorlijke afstand afgelegd! Dit voorjaar zal hij vast weer richting Polen gaan en wie weet daar voor nageslacht zorgen. Hij moet daarvoor wel eerst nog ruim 800 km vliegen.