Koekoek – Common Cuckoo

De Koekoek (Common Cuckoo), wie kent zijn kenmerkende roep niet? Het is een bijzondere vogelsoort want hij (of beter gezegd: zij) legt eieren in een nest van een andere vogelsoort (waardvogel). Met name Kleine Karekieten, Heggenmussen en Kwikstaarten zijn de klos. Het gaat niet al te best (dat is Gronings voor ‘slecht’) met de Koekoeken; waarschijnlijk de helft van het aantal Koekoeken in Europa is verdwenen. Dit komt vooral door het lage aantal vlinders. Koekoeken eten namelijk rupsen en door de lage vlinderstand zijn er natuurlijk ook weinig rupsen. De volwassen Koekoeken zijn onderhand alweer onderweg naar Afrika (eind juni/begin juli gaan ze alweer terug), dus horen doen we ze niet meer. Zien kan nog wel. Dit zijn de Koekoeken die dit jaar geboren zijn. Zij trekken in september richting Afrika.