Kemphaan – Ruff

De Engelse naam slaat op de prachtige kraag die de mannetjes van de Kemphaan in het broedseizoen hebben: Ruff. De Nederlandse naam komt van de (schijn)gevechten die de mannetjes voeren. Kemphanen zijn zeer schaarse broedvogels in Nederland. Slechts 10-20 paren broeden in Nederland, bijna allemaal in Friesland. Maar buiten het broedseizoen kun je Kemphanen volop zien, zij het minder dan een aantal jaren terug. Dit komt doordat de trekroutes oostelijker zijn geworden. Opvallend is dat de najaarstrek is opgedeeld in 3 fases: eerst komen de mannetjes terug uit het broedgebied. De mannetjes bemoeien zich niet met de opvoeding van de jongen, dus ze hebben er relatief snel niks meer te zoeken. Vervolgens komen de vrouwtjes. Zij broeden en brengen de jongen groot, maar verlaten hen vlak voor dat ze vliegvlug zijn. Vervolgens komen de jonge Kemphanen langs. Deze laatste fase is nu aangebroken: grote groepen jonge Kemphanen houden pauze in moerasgebieden zoals het Zuidlaardermeergebied. Vaak trekken er ook andere steltlopers mee met de Kemphanen, zoals bijvoorbeeld Grutto’s en verschillende soorten Strandlopers. Deze juveniele Kemphaan is te herkennen aan de bruinwitte kop en buik, gelijkmatig geschubde bovendelen met donkere centra en geelbruine veerrand. De snavel is donker en licht naar beneden gericht.