Grutto – Black-tailed Godwit

Deze weidevogel kent bijna iedereen wel: de Grutto (Black-tailed Godwit). Dé Nederlandse weidevogel bij uitstek want 90% van Noordwest-Europese Grutto’s broedt in Nederland. Dat maakt het ook wel weer treurig want het aantal Grutto’s in Nederland is meer dan gehalveerd t.o.v. de jaren ’70 van de vorige eeuw. De intensieve landbouw is daar de oorzaak van. Graslanden zijn te droog, er wordt te vroeg gemaaid en te veel bemest. Schrale, eentonige graslanden zonder voedsel zijn het gevolg. De Grutto overwintert in Afrika, maar zijn al relatief vroeg weer terug. De afgelopen weken zijn er weer grote groepen te zien. Eerst verzamelen ze zich om weer bij te tanken van de lange reis, daarna gaat het broeden beginnen en verspreiden ze zich. Na het broedseizoen verzamelen ze zich weer in groepen. Het tijdstip hiervan verschilt. Paren, waarvan het broedsel mislukt is, verzamelen zich al heel snel (soms in mei al). Succesvolle paren voegen zich daar later aan toe. Wil je ook Grutto’s zien? Ga dan kijken op plas-dras weilanden. In Groningen zijn er een aantal interessante plaatsen, waaronder Koningslaagte, Paddepoel-Zuid, Westerhornerpolder en in het Zuidlaardermeergebied. Daarnaast is er langs het fietspad van Zuidwolde naar Ellerhuizen een klein plas-dras gebied waar enkele paren zitten die ook van relatief dichtbij te zien zijn.