Graspieper – Meadow Pipit

De Graspieper (Meadow Pipit) is de meest voorkomende pieper-soort van Nederland. Het is een kleine vogel met bruingroene bovenzijde en vaalwitte buik met zwaar gestreepte flanken. De snavel is dun en poten zijn oranjegeel. Belangrijke kenmerken om de Graspieper van de sterk gelijkende Boompieper te onderscheiden zijn, naast totaal verschillende zang, de zwaar gestreepte flanken en, zoals op de foto te zien, erg lange achternagel. Graspiepers broeden in allerlei open landschappen, van graslanden tot duinen, heide en kwelders. In Noord-Nederland broedt een belangrijk deel van de Nederlandse broedpopulatie. Graspiepers zijn het hele jaar door te zien, maar het zijn niet steeds dezelfde vogels. De Nederlandse broedvogels trekken naar het zuiden en worden ‘vervangen’ door Graspiepers uit Scandinavië. Bij strenge winters trekken ook deze vogels zuidelijker. De voorjaarstrek gaat ook voor een deel door Nederland. Soms tienduizenden Graspiepers per dag kunnen dan overtrekken.