Geoorde Fuut – Black-necked Grebe (video)

Opvallend dat er nog steeds jonge Geoorde Futen (Black-necked Grebe) in het Zuidlaardermeergebied rond zwemmen! Prachtig om te zien dat zelfs het jong al duikt naar voedsel. Maar voorlopig is hij nog wel even afhankelijk van zijn ouders. De meeste Geoorde Futen zijn overigens al weer vertrokken naar hun overwinteringswateren. Een deel van de populatie overwintert in Zeeland, de rest zuidelijker en dan met name langs de kust. Kortom, dit jong moet snel leren vliegen zodat hij samen met zijn soortgenoten de winter door kan brengen. Hopelijk zorgt hij dan volgend jaar zelf voor nageslacht! Klik even op HD voor mooier beeld.