Geelgors – Yellowhammer

Deze prachtkerel is een Geelgors (Yellowhammer). Ze komen nagenoeg uitsluitend voor in de oostelijke helft van Nederland en dan met name in halfopen landschappen. De laatste jaren is er met name in het noordoosten van Nederland een toename van Geelgorzen. Dit vanwege het bewust achterlaten van resten van de oogst op de akkers. Hierdoor willen vogels als de Geelgors, maar ook de Ringmus maar al te graag op deze akkers de winter doorbrengen. Doordat er in de winter meer voedsel te vinden is vergroot het daarmee de kans op overleving en dus op voortplanting in de zomer. Ook de muizenstand vaart hier wel bij, waardoor ook de roofvogels (en in Groningen met name de Grauwe Kiekendief) in de zomerperiode een ruimer voedselaanbod hebben. Hopelijk gaat dit uitgebreidere navolging hebben, waardoor wellicht ook de Grauwe Gors, het broertje van de Geelgors, zich weer in Nederland gaat vestigen!