Dodaars – Little Grebe (Video)

In het Nederlands is Dodaars en wat gekke naam. In het Engels is het duidelijk: Little Grebe, oftewel kleine Fuut. De Dodaars is onze kleinste futensoort, bijna de helft kleiner dan onze normale Fuut. De naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘dodde’ of ‘dot’ en ‘aars’, wijzend op een klein plukje vaalwitte donsveren op het achterlijf. In zomerkleed is de Dodaars donkerbruin met een rode wang en een opvallende witgele vlek aan de snavelbasis. Hij komt o.a. voor in moeras- en veengebieden, is vrij algemeen, maar omdat hij vrij verscholen leeft zie je hem niet zo vaak. In onze provincie is hij echter niet rijk vertegenwoordigd (bij ons komt zijn zeldzamere broertje daarentegen Geoorde Fuut meer voor), verder naar het zuiden komt hij meer voor.
Klik weer even op HD voor een mooier beeld.