Boomkruiper – Short-toed Treecreeper

Heel af en toe zie je ze, maar vaker hoor je ze. De Boomkruiper (Short-toed Treecreeper) kruipt tegen bomen omhoog op zoek naar insecten die zich tussen de boomschors bevinden en heeft een perfecte schutkleur. Hij kruipt alleen omhoog, niet naar beneden, zoals de Boomklever wel doet. Als hij boven in de boom is vliegt hij naar een volgende boom om van onderaf weer omhoog te kruipen. De Boomkruiper doet het erg goed de laatste decennia, waarschijnlijk door het ouder worden van de bossen. Maar tegenwoordig is hij ook in woonwijken aanwezig. Als je hem ziet, dan is het niet zo moeilijk om de Boomkruiper te herkennen. Hij is bruingevlekt van boven en wit van onderen, richting de staart valer/bruiner wordend. De snavel is relatief lang, spits en omlaag gebogen.