Bontbekplevier – Common Ringed Plover

De Bontbekplevier (Common Ringed Plover) is een kleine steltloper dat voornamelijk op open zand- en slikplaatsen voorkomt, met name in de Zeeuwse Delta, op de Wadden en het Eems-Dollard-gebied. Hij broedt op een schelpenstrand, waarop hij, ondanks zijn toch opvallende uiterlijk, goed gecamoufleerd is. De Bontbekplevier lijkt veel op de Kleine Plevier, maar is te onderscheiden door zijn oranje snavel met zwarte punt (in zomerkleed), felle oranjegele poten en het ontbreken van een gele oogring.