Blauwborst – Bluethroat

De lente is begonnen en dat zullen we weten ook! Steeds meer vogels komen terug uit hun overwinteringsgebieden. Voor mij is de lente echt begonnen als je de Blauwborst (Bluethroat) hebt gehoord. En vandaag was het zo ver! Deze prachtige meneer was in een strijd verwikkeld met een andere meneer Blauwborst, zowel verbaal als fysiek. Hier is goed te zien dat dit een zogenaamde Witsterblauwborst is. Dit is de bij ons voorkomende ondersoort van de Blauwborst. Een enkele Roodsterblauwborst kan ook worden gezien. Deze blijft dan echter maar kort in Nederland want het zijn zeer zeldzame doortrekkers, op weg naar hun broedgebied in Scandinavië. Er zijn nog 8 andere ondersoorten, maar deze komen bij ons niet voor. Het gaat goed met de Blauwborst. Het is een van de weinige soorten die van de rode lijst af gehaald is. En dat is te merken. Tegenwoordig vind je ze niet alleen in moerasgebieden (Lauwersmeer, Dannemeer, Zuidlaardermeer, etc.), maar ook steeds vaker op akkers. Met name de koolzaadakkers in onze provincie zijn in trek. De ‘moerasblauwborsten’ komen trouwens niet alleen in de grote, bekende gebieden voor. Ook kleine gebieden voldoen prima. Deze Blauwborst bijvoorbeeld zit in Kardinge, aan de rand van Stad Groningen. Nabij de Noordermolen is een klein gebiedje met wat water en riet, omringd door weilanden. Ieder jaar broeden daar meerdere paren Blauwborsten.