Graspieper – Meadow Pipit

De Graspieper (Meadow Pipit) lijkt sterk op een aantal andere pieper-soorten die in Nederland te zien zijn. Onderscheid kan dan knap lastig zijn. In de zomerperiode is het wat makkelijker dan in de winter omdat zowel de Waterpieper als de Oeverpieper echte wintergasten zijn en dan dus bij voorbaat al weggestreept kunnen worden van de keuzelijst. Dan blijft de Boompieper over. Op deze foto zijn een aantal belangrijke verschillen goed te zien. De strepen op borst en flanken bijvoorbeeld. Deze zijn bij de Graspieper, ook op de flanken, dik getekend. Dit in tegenstelling tot de Boompieper, die op de flanken dunnere strepen heeft dan op de borst. Verder heeft de Graspieper een slankere snavel en een minder contrastrijke kop, waardoor hij een vriendelijkere uitstraling heeft dan de Boompieper. Ook heeft de Graspieper een opvallend lange, kromme achternagel, al is dit vaak lastig te zien. Maar het beste en makkelijkste is om onderscheid te maken op basis van geluid. Graspiepers hebben namelijk een minder gevarieerde zang met een hoger tempo dan Boompiepers.