Kuifaalscholver – Shag

De haven van Lauwersoog is een interessante plek voor vogelaars. Ieder jaargetijde zijn er weer andere soorten te vinden. Daartussen zitten soms ook zeldzame soorten. Al een aantal weken zwemt er in de haven een Kuifaalscholver (Shag) rond. De Kuifaalscholver is het kleinere broertje van onze eigen Aalscholver, al valt het grootteverschil met name op als je ze naast elkaar ziet. In het veld is grootte zelfs een kenmerk waar met voorzichtigheid mee omgegaan moet worden: als er geen vergelijk is kun je het beter met andere kenmerken doen. In het begin van de broedtijd valt de Kuifaalscholver vooral op door, zoals zijn naam al zegt, zijn kuif. Jonge vogels en niet-broedende vogels hebben (bijna) geen kuif, dus moeten op andere kenmerken gedetermineerd worden. Opvallend zijn de gele kleur van de (onder)snavel (in plaats van grijs bij een Aalscholver) en het ontbreken van een gele keelvlek. Samen met een dunnere hals en snavel is determinatie meestal goed te doen. Al moet je er wel gericht naar kijken want het zijn kenmerken die je makkelijk over het hoofd ziet. Het vinden van een Kuifaalscholver daarentegen is wel een uitdaging. De kans dat je hem tegen komt is klein want hooguit enkele tientallen vogels verblijven in de winterperiode in ons land. Of, eigenlijk beter gezegd, bíj ons land. Kuifaalscholvers zijn namelijk echte zoutwatervogels. Zeeland is de beste plek om ze te vinden, maar af en toe duikt er eens een (meestal jonge) vogel op bij dammen of havens elders in het land, zoals op dit moment in de haven van Lauwersoog.