Zwarte Ibis – Glossy Ibis (video)

Bij de molen Koningslaagte, even ten Noorden van Stad Groningen, zit al de hele dag een Zwarte Ibis. De Zwarte Ibis is een dwaalgast uit Zuid-Europa. Er worden de laatste weken meerdere Zwarte Ibissen gemeld in de provincie. Zwart is hij echter allerminst. De Engelse naam Glossy Ibis is beter, zeker met dit weer! Kijk maar (klik wel even op HD)!