Torenvalk – Common Kestrel

Eind 2017 is er een nieuwe versie uitgebracht van de rode lijst van Nederlandse broedvogels. De Torenvalk (Common Kestrel) is één van de 9 nieuwe soorten op deze lijst. Deze eens zo algemene roofvogel, ooit zelfs de meest algemene roofvogel van Nederland, neemt hard in aantal af. Waar je vroeger niet om hem heen kon, moet je tegenwoordig vaak zoeken naar het karakteristieke gebid van de Torenvalk. Hij is een echte muizeneter en vangt slechts sporadisch kleine vogels of grote insecten. Door intensivering van de landbouw zijn er echter onvoldoende muizen om voldoende jongen groot te brengen om de populatie op peil te houden. Gelukkig zijn er de laatste jaren, met name in Oost-Groningen, een aantal boeren die wintervoedselveldjes en vogelakkers hebben aangelegd. Deze percelen vormen, vooral ook in de winter, een bron van leven waar de hele voedselketen bij gebaat is, inclusief te Torenvalk.