Visdief – Common Tern

Visdiefjes (Common Tern) zijn goede en erg sierlijke vliegers. Alsof ze dansen in de lucht. En dan plotseling, tijdens de ‘dans’, draaien ze zich om en storten zich naar beneden, het water in. De naam zegt het al, Visdiefjes leven voornamelijk van (kleine) vissen. Tussen eind maart en begin oktober kun je ze overal waar water is tegen komen, maar vooral in de kustprovincies. Broeden doen ze in kolonies, vooral op eilandjes met weinig begroeiing, maar ook op platte grinddaken in steden, beiden veilig voor roofdieren. Visdiefjes in zomerkleed hebben een zwarte kap op de kop die doorloopt tot in de nek. Verder een lichtgrijze buik, zilvergrijze rug en vleugels, lange, diep gevorkte staart en een oranjerode snavel, meestal met een zwarte punt. Ze lijken erg veel op de Noordse Stern, onderscheid kan soms nauwelijks gemaakt worden. Noordse Sterns hebben echter o.a. kortere poten en een bloedrode snavel zonder zwarte punt. Ook zijn Noordse Sterns sterk afhankelijk van de zee, dus ze komen eigenlijk niet in het binnenland voor.